Διοικητικό Συμβούλιο Ομίλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία αναλαμβάνουν τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων του Ομίλου, ενεργώντας συλλογικά. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια.

  1. Πρόεδρος: Πεζικογλου Μιχάηλ
  2. Γενικος Γραμματεας: Δαγκλης Παυλος
  3. Αντιπρόεδρος: Τσιρκουδης Γεώργιος
  4. Ταμίας: Ζαχαρακης Παύλος
  5. Σύμβουλος: Μανανης Παντελης
    Αναπληρωματικά μέλη:
  6. Ζαχαρακης Νίκος
  7. Τσιτσιλικος Δημήτριος