ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Με την παρούσα ζητώ την εγγραφή μου ως ΜΕΛΟΣ στον Όμιλο Μπηγκλ Ελλάδος


ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Eγγραφή εφ’ άπαξ : 10 €
Ετήσια συνδρομή : 20 €